GOTS Certificeret Garn

Lær om GOTS certificerin nederst på denne side.

Global Organic textile Standard. Det er det førende produktionsstandard for økologiske tekstiler. Hele garnets tilblivelse certificeres individuelt med miljø og social ansvarlighed for øje. Mærket stiller de strengeste krav til dyrkningen af fibre, økologi og dyrevelfærd, transport og produktion. GOTS er dynamisk mærkning, da kriterier revurderes årligt.

GOTS tilsikrer ikke alene at der primært anvendes økologiske fibre, men ligeledes, at der under hele tilblivelsen tages hensyn til både miljø, dyr og mennesker i processen. Hele produktionskæden certificeres trinvist med øje på at sætte så små aftryk som muligt på miljø og mennesker. 

GOTS Certificering

BC Garn var det første Brand jeg valgte til YarnForward.dk. Det var det fordi de har rigtig fine garner hvortil pris og kvalitet hænger virkeligt godt sammen, de har mange kvaliteter hvoraf flere er GOTS certificeret.

Men hvad er det? Det står for Global Organic Textile Standard.  Bag certificeringen står en international arbejdsgruppe bestående af organisationer fra hele verden.* Mærket giver en garanti for miljømæssig og socialt ansvarlig produktion gennem hele forsyningskæden idet GOTS mærkede produkter er uafhængigt certificeret gennem alle led i forsyningskæden.

Certificeringen blev senest revurderet i marts 2020 – altså i år. I de 15 år certificeringen har været til har den været revideret i alt 6 gange, og der tages på den måde hensyn til udviklingen i produktionsmetoder arbejdsmiljø m.m. og det tilsikres at de brands, der ønsker at fastholde deres certificering, følger med udviklingen.

Miljø og social ansvarlighed.

GOTS certificerede produkter – f.eks. garn – skal opfylde forskellige kriterier for certificering. Miljø, spildevand, kvalitet og sociale normer fra Den internationale Arbejdsorganisation. GOTS kontrollerer indholdsstoffer fra produktion og høst af råvarer, gennem forarbejdning til det færdige produkt.
Certificeringen sker ”on-site” kontroller og test af reciduer.

GOTS Certificeringen findes i 2 grader. 1. grad består af mere end 95% økologiske fibre. 2. grad med mindst 70% økologiske fibre.

Miljø

Økologisk fiberproduktion, såvel animalsk som vegetabilsk, skal naturligvis leve op til kravene for økologisk produktion. Dvs. at de blandt andet dyrkes uden brug af sprøjtegifte, og insektgifte.

Kemi i forarbejdnings- og fremstillingsprocessen er underlagt store krav til toksicitet og nedbrydelighed. Tungmetaller opløsningsmidler, nanopartikler genmodificerede organismer og enzymer er naturligvis ikke tilladte i nogen processer. Ligesom der er krav om at PVC, nikkel og Krom ikke er tilladt på tilbehør (f.eks. knapper og lynlåse) og at polyester skal være produceret af regenererede fibre.

Blegning må ikke være baseret på Klor men skal være baseret på ilt.

Processer med vådbehandling er underlagt strenge krav til opgørelser og registrering af kemi, forbrug spildevandshåndtering i rensningsanlæg.

Også krav til tryk på tekstiler og emballage er der krav til samt til selve emballagen. Der skal være lavet af genbrugsfibre eller certificeret FSC.

Socialt ansvar

Der skal naturligvis også tages vare på de personer der forarbejder og fremstiller tekstiler og garn. Kravene til det sociale ansvar i GOTS certificeringen er baseret på Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)

Som dansker vokset op med den danske arbejdsmodel, frit fagforeningsvalg og arbejdsmiljølovgivning er det svært at forestille sig hvilke arbejdsforhold der kan være i nogle lande.
De væsentligste krav er at arbejdet ikke sker under tvang, men at medarbejderen frit kan vælge beskæftigelse. At der ikke forskelsbehandles, er fastsat minimumsløn og afgrænsede arbejdstider. Der må ikke benyttes børnearbejde. Medarbejderne har log at foretage kollektive forhandlinger og at der bliver taget vare på medarbejderne i form af sikre og hygiejniske arbejdsforhold.

Du kan se en kort film her om GOTS
Og du kan læse den danske info flyer her.


*Organic Trade Association (USA), Japan Organic Cotton Association (Japan), Soil Association(Storbritanien) og International Association Natural Textile Industry (Tyskland)